Đồ Ngủ Maldives

 1. Bộ hoa tay bèo, hoa xanh - Saii Studio 1. Bộ hoa tay bèo, hoa xanh - Saii Studio
 3. Bộ dây họa tiết, màu xanh da trời - Saii Studio 3. Bộ dây họa tiết, màu xanh da trời - Saii Studio
 4. Bộ dây họa tiết, màu xanh lá - saii studio 4. Bộ dây họa tiết, màu xanh lá - saii studio
 5. Bộ dây họa tiết, màu đỏ - saii studio 5. Bộ dây họa tiết, màu đỏ - saii studio
 6. Bộ dây họa tiết, màu vàng - saii studio 6. Bộ dây họa tiết, màu vàng - saii studio
 7. Bộ nhún bèo kẻ caro xanh vàng - Saii studio 7. Bộ nhún bèo kẻ caro xanh vàng - Saii studio
 9. Bộ phối ren màu vàng - Saii studio 9. Bộ phối ren màu vàng - Saii studio
 9a. Bộ kẻ 2 dây ngắn - Saii studio 9a. Bộ kẻ 2 dây ngắn - Saii studio
 9b. Bộ nhún ngực hồng đào - Saii studio 9b. Bộ nhún ngực hồng đào - Saii studio
 9d. Bộ phối ren màu hồng - Saii Studio 9d. Bộ phối ren màu hồng - Saii Studio
 9e. Bộ nhún bèo gấu hồng - Saii Studio 9e. Bộ nhún bèo gấu hồng - Saii Studio
 Bộ cổ V thắt nơ màu ghi - Saii Studio Bộ cổ V thắt nơ màu ghi - Saii Studio
 Bộ cổ V thắt nơ màu kem - Saii Studio Bộ cổ V thắt nơ màu kem - Saii Studio