Bé Nữ

 Bộ gấu kẹp ren - BO001  Bộ gấu kẹp ren - BO001
 Váy chấm bi cổ vuông bèo vai - V002  Váy chấm bi cổ vuông bèo vai - V002
 Váy Cổ Nơ Bèo Vai Trắng - SAK0720V001  Váy Cổ Nơ Bèo Vai Trắng - SAK0720V001
 Váy cổ vuông bèo eo VP trắng - V003  Váy cổ vuông bèo eo VP trắng - V003
 Váy hoa nhí, bèo cổ nhún sườn - V006  Váy hoa nhí, bèo cổ nhún sườn - V006