Áo kiểu

 Áo 2 dây lưng đổ Áo 2 dây lưng đổ
 Áo cổ V tay phồng Áo cổ V tay phồng
 Áo croptop 2 túi nắp Áo croptop 2 túi nắp
 Áo Croptop sát nách can đai gấu Áo Croptop sát nách can đai gấu
 Áo họa tiết bèo cổ tay Áo họa tiết bèo cổ tay
 Áo họa tiết trắng đỏ Áo họa tiết trắng đỏ
 Áo hồng da báo cổ nơ Áo hồng da báo cổ nơ
 Áo kiểu basic cổ V Áo kiểu basic cổ V
 Áo kiểu bèo lệch tầng Áo kiểu bèo lệch tầng
 Áo kiểu cổ V tay dài phồng Áo kiểu cổ V tay dài phồng
 Áo kiểu tay dài cut out phối bèo Áo kiểu tay dài cut out phối bèo
 Áo kiểu tay lửng cột dây Áo kiểu tay lửng cột dây
 Áo lệch tà nút 2 bên Áo lệch tà nút 2 bên
 Áo lệch tà tay phồng Áo lệch tà tay phồng
 Áo lụa 2 dây trắng Áo lụa 2 dây trắng
 Áo lụa đen sát nách bèo Áo lụa đen sát nách bèo
 Áo lụa đen tay dài Áo lụa đen tay dài
 Áo lụa trắng chun vai sát nách Áo lụa trắng chun vai sát nách
 Áo peplum tay loe dài Áo peplum tay loe dài
 Áo peplum tay phồng Áo peplum tay phồng